Diamantno rezanje betona, opeke in drugih gradbenih konstrukcij

Izvajamo diamantno rezanje betona, armiranega betona, kamna, opeke in asfalta.

Diamantno rezanje se najbolj pogosto uporablja za izrez stene za vgradnjo oken in vrat ter za izrez betonske plošče za stopnice. Pogosto se diamantno rezanje uporablja tudi za sanacijo odtočnih cevi, kjer se namesto uporabe pnevmatskih orodij za izrez tlaka in betonske plošče uporabi diamantni rezalnik betona. Rezanje asfalta se največkrat uporablja za izrez utorov za odtočne cevi, plin, optiko in za dostop do druge javne infrastrukture.

Glavna prednost diamantnega rezanja pred uporabo pnevmatskih orodij je:

 • krajši čas izvedbe
 • pnevmatska orodja zaradi vibracij pogosto povzročijo poškodbe gradbene konstrukcije (razpoke, odstopitev ometa na stropu in stenah)
 • obdelava odprtin izvedenih z diamantnim rezalnikom je hitrejša in cenejša
 • pri delu s pnevmatskimi orodji nastane veliko drobnega prahu

Diamantno rezanje do globine 400 mm

Mokro in suho diamantno rezanje

Rezanje zidnih utorov

Cenik diamantno vrtanje

PAVŠAL ZA PRIHOD NA LOKACIJOCena v EUR
pavšal za prihod na lokacijo24

DIAMANTNO REZANJE STENEUR / tekoči meter izreza
Opeka do debeline 20 cm29
Opeka debeline 20-30 cm44
Opeka debeline 30-40 cm64
Beton do debeline 20 cm39
Beton debeline 20-30 cm59
Beton debeline 30-40 cm79
Armiran beton do debeline 20 cm44
Armiran beton debeline 20-30 cm59
Armiran beton debeline 30-40 cm89

DIAMANTNO REZANJE TALEUR / tekoči meter izreza
Asfalt do globine 10 cm5
Asfalt globine 10-20 cm7
Beton do globine 10 cm15
Beton globine 10-20 cm35
Beton globine 20-30 cm49
Armiran beton do globine 10 cm18
Armiran beton globine 10-20 cm38
Armiran beton globine 20-30 cm53

DOPLAČILADvig cene v %
Rezanje stropa50%
Rezanje tal ob steni ali rezanje stene ob tleh ali rezanje neposredno ob drugih horizontalnih in vertikalnih ovirah30%
Armatura nad 16 mm ali dvojna armatura20%
Uporaba sesalca10%
Odstranitev in spuščanje izrezanega materijala brez iznosa iz objekta in odvoza15%
Odvoz odpadnega materialaCena se izračuna glede na specifiko posamezne izvedbe, objekta, transportnih poti, lokacije in dostopnosti

Pogoji za izvedbo storitev diamantnega rezanja

Navedene cene ne vključujejo DDV.

Cene veljajo za delo na višini do 2,2 m. Postavitev pomičnega odra in zaščita prostora nista vključena v ceno. Pred pričetkom del in dokončne potrditve naročila si pridružujemo pravico ogleda objekta in vseh podrobnosti, ki lahko vplivajo na izvedbo.

Naročnik je dolžan zagotoviti:

 • vodo in elektriko (2 vtičnici 220 V, vsaka iz svoje varovalke, varovalka vsaj 16A) na objektu v razdalji do 20 m od mesta izvajanja del.
 • da na mestih, kjer je predvideno rezanje, ni morebitnih inštalacij, ki bi se ob rezanju lahko poškodovale. V primeru, da pride do kakršnihkoli poškodb in posledic iz tega naslova, jih v celoti krije naročnik.

Obračun se izvede na podlagi dejanske globine rezanja, vrste gradbenega materiala in dolžine. V primeru dvojne armature ali armature nad 16 mm, se cena rezanja dvigne za 20%. V ponudbeni ceni rezanja ni vključeno:

 • iznos, nalaganje in odvoz izrezanega materiala,
 • zaščita objekta (tla, stene, predmeti), ki je v določenih primerih potrebna (opremljeni prostori, fasada,…) zaradi vodnega rezanja in čiščenje po izvedbi,
 • izrez za morebitne ojačitve in izvedba ojačitve,
 • fino čiščenje.

Pred pričetkom del je treba zagotoviti:

 • uradno mnenje statika in strogo upoštevanje navodil v zvezi z morebitnimi ojačitvami,
 • v primeru večstanovanjske stavbe pa še dodatno: najavo del upravniku in najavo del na oglasni deski.