Energetska izkaznica

Energetska izkaznica je postala nepogrešljivi dokument pri prodaji oziroma nakupu ali oddaji oziroma najemu nepremičnine. Po povratnih informacijah od nepremičninskih agencij, so kupci energetsko vedno bolj osveščeni. Je javna listina, ki govori o energetski učinkovitosti stavbe, njen osnovni namen je informiranje kupca ali najemnika stavbe o porabi stroškov za energijo in o morebitnih kasnejših stroških vlaganja za izboljšanje energijske učinkovitosti stavbe.

Energetska izkaznica stavbe se izdela za hiše, večstanovanjske objekte, stanovanja in poslovne prostore. Za lastnike stanovanj je najbolj ugodno, da se dogovorijo za izdelavo izkaznice za celoten večstanovanjski objekt. V tem primeru je strošek izdelave za faktorje manjši, kot če se izdela energetska izkaznica za posamezno stanovanje.

Podlaga za izdelovanje energetskih izkaznic je Energetski zakon EZ-1, ki je pričel veljati 22.3.2014. Objavljen je bil v Uradnem listu.

Pri izdelavi energetskih izkaznic opažamo, da je v Sloveniji dokumentacija o objektih zelo pomanjkljiva. Ustrezno dokumentacijo, ki je podlaga za izdelavo izkaznice je imelo manj kot 10% objektov. Za izdelavo energetske izkaznice med drugim potrebujemo:

  • tlorise,
  • mere vseh sten, ki mejijo na zunanjost, hodnik in sosednja stanovanja,
  • višino stropa,
  • dimenzije vseh oken, balkonskih in vhodnih vrat,
  • podatki o gradbeni konstrukciji,
  • podatki o načinu in karakteristikah ogrevanja,
  • podatki o načinu priprave tople sanitarne vode.

Za stanovanja in hiše se izdela t.i. računska izkaznica, medtem ko se za poslovne prostore izdela t.i. merjena izkaznica, v kolikor so na voljo podatki o porabi energenta za ogrevanje po mesecih, praviloma za zadnja 3 zaključena koledarska leta. V kolikor podatki za izdelavo merjene izkaznice za poslovni prostor niso na voljo, se tudi za poslovni prostor izdela računska izkaznica.

Do konca leta 2016 smo izdali že preko 150 energetskih izkaznic. Za več informacij in naročilo energetske izkaznice pokličite 031 579 717 ali pošljite povpraševanje na elektronski naslov info@ceresol.com.

Save

Save

Save

Cenik za izdelavo energetske izkaznice

ENERGETSKA IZKAZNICAEUR
Stanovanja do 60 m2 neto tlorisne površine140
Stanovanja 60-100 m2 neto tlorisne površine155
Stanovanja 100-200 m2 neto tlorisne površine175
Enostanovanjske in dvostanovanjske stavbe do 100 m2 neto tlorisne površine175
Enostanovanjske in dvostanovanjske stavbe 100-150 m2 neto tlorisne površine200
Enostanovanjske in dvostanovanjske stavbe 150-200 m2220
Enostanovanjske in dvostanovanjske stavbe 200-300 m2245
Enostanovanjske in dvostanovanjske stavbe 300-400 m2270
Poslovni prostori do 100 m2 neto tlorisne površine140
Poslovni prostori 100-200 m2 neto tlorisne površine175
Poslovni prostori 200-500 m2 neto tlorisne površine270
Poslovni prostori 500-1.000 m2 neto tlorisne površine350

Pogoji za izdelavo energetske izkaznice

V navedenih cenah je vključen pavšal za prihod na lokacijo, morebitne meritve zaradi pomanjkljive dokumentacije, izdelava energetske izkaznice in pošiljanje energetske izkaznice po pošti. V kolikor ni drugače dogovorjeno, fizične osebe plačajo energetsko izkaznico po povzetju, podjetja pa z nakazilom na transakcijski račun.

Rok izdelave je 5 delovnih dni od ogleda in pridobitve vseh vhodnih podatkov za izdelavo energetske izkaznice, oziroma po dogovoru.

Dodaj odgovor