Termografija stavb

Želite preveriti izolacijo stavbe in odkriti toplotne mostove, kjer izgubljate največ toplotne energije ? Imate težave z vlago v stanovanju ?

Posnetek s termo kamero omogoča termografsko analizo objektov, s katerimi želimo oceniti obstoječe gradbenofizikalno ter energetsko stanje zgradb.

Termografija v stavbah se deli na:

 • termografija ovoja stavbe: je najbolj pogosta oblika termografije, ki jo izvajamo. Nepravilnosti v ovoju stavbe imajo lahko za posledico velike toplotne izgube zaradi toplotnih mostov. Nemalokrat zaradi neustrezne horizontalne ali vertikalne hidroizolacije v talnih etažah pride do vdora vlage, kar je pogosto vzrok za nastanek trdovratne plesni. Za velike toplotne izgubae in za nastanek plesni je pogosto vzrok nekvalitetna vgradnja oken in zunanjih vrat ter netesno položena fasadna in strešna izolacija. S pomočjo termografije ovoja stavbe se odkrijejo tudi okna, ki imajo v celoti slabe karakteristike in okna, ki slabo tesnijo in jih je treba ponovno fino nastaviti
 • termografija inštalacij v stavbah: najpogostejši pregledi inštalacij obsegajo detekcijo puščanja vode pri talnem in radiatorskem ogrevanju ter preglede elektro omaric
 • termografija kot osnova za energetski pregled stavbe: izvedli smo že več pregledov objektov s termo kamero za potrebe energetskih pregledov objektov, saj je termografija najbolj primerna metoda, ki pokaže na nepravilnosti in poškodbe ovoja stavbe, ki jih je treba odpraviti, da bo stavba po energetski sanaciji energetsko učinkovita.

S pomočjo termografije, merilnika zračne vlage in merilnika vsebnosti vlage v gradbeni konstrukciji ugotavljamo tudi vzroke za vlažne stene, ki imajo za nastanek nadležno in zdravju zelo škodljivo zidno plesen. Žal se v večini primerov plesen pojavi ob izboljšavi ovoja stavbe (zamenjava oken, izboljšanje fasadne in strešne izolacije). Z izboljšavo postane stavba veliko bolj zrakotesna, izmenjava zraka med stavbo in okolico se tako bistveno zmanjša. Rezultat je bolj vlažen zrak, ki hitreje kondenzira, še posebej na notranjosti zunanjih sten: na robovih in vogalih. V tem primeru je najbolj pogost ukrep izvedba prezračevanja z rekuperacijo, za katero je pogosto možno pridobiti tudi subvencijo Eko sklada.

Storitve termografije izvajamo z opremo vodilnega svetovnega proizvajalca FLIR Systems.

Izvajanje storitev termografije

Na voljo so naslednje storitve:

 • pregled s termo kamero, izbor kritičnih posnetkov
 • predaja termografskih in digitalnih posnetkov
 • izdelava pisne analize in predlogov za rešitev nastalih težav
 • izdelava poročila

Osnovni termografski pregled obsega:

 • vizualni ogled zunanjosti objekta in ključnih mest po dogovoru z naročnikom,
 • informativni razgovor z naročnikom o gradnji objekta in njegovi uporabi,
 • izvedba termografskega pregleda ovoja stavbe oziroma delov stavbe, pri čimer se izvedejo posnetki ključnih mest.

Dodatne storitve na področju termografije so:

 • računalniška obdelava termografskih posnetkov,
 • izdelava zaključnega poročila v elektronski obliki.

Cenik termografija

PAVŠAL ZA PRIHOD NA LOKACIJOCena v EUR
pavšal za prihod na lokacijo - razdalja do 30 km od sedeža podjetja24
pavšal za prihod na lokacijo - razdalja nad 30 km od sedeža podjetjakilometrina
TERMOGRAFIJA STANOVANJA, HIŠE, VEČSTANOVANJSKE STAVBE, JAVNE IN POSLOVNE STAVBE, ELEKTRO IN STROJNIH INŠTALACIJCena v EUR
termografija stanovanj do površine 60 m2, ustna analiza in predlogi ter predaja termografskih posnetkov49
izdelava poročila v obliki dokumenta, z računalniško obdelanimi ključnimi termogrami in predlogi za stanovanja površine do 60 m254
termografija stanovanj in hiš do površine 200 m2, ustna analiza in predlogi ter predaja termografskih posnetkov74
izdelava poročila v obliki dokumenta, z računalniško obdelanimi ključnimi termogrami in predlogi za stanovanja in hiše površine do 200 m274
termografija stavb do površine 500 m2, ustna analiza in predlogi ter predaja termografskih posnetkov124
izdelava poročila v obliki dokumenta, z računalniško obdelanimi ključnimi termogrami in predlogi za stavbe površine do 500 m2124
termografija stavb do površine 1.000 m2, ustna analiza in predlogi ter predaja termografskih posnetkov174
izdelava poročila v obliki dokumenta, z računalniško obdelanimi ključnimi termogrami in predlogi za stavbe površine do 1.000 m2174
termografija stavb do površine 2.000 m2, ustna analiza in predlogi ter predaja termografskih posnetkov274
izdelava poročila v obliki dokumenta, z računalniško obdelanimi ključnimi termogrami in predlogi za stavbe površine do 2.000 m2274

Obveznosti naročnika

Da bodo rezultati termografskega pregleda čim bolj koristni za naročnika, so obveznosti naročnika naslednje:

 • zagotoviti dostop v spremstvu naročnika ali predstavnika naročnika končne stranke do vseh mest, ki omogočajo izdelavo termografskih posnetkov,
 • zagotoviti ogled objekta v času tipičnega režima ogrevanja, ko so prostori ogreti na bivalno temperaturo,
 • pred ogledom posredovati željeno dokumentacijo o stavbi, postopkih gradnje in načinu uporabe stavbe, kot tudi morebitne druge podatke, ki pripomorejo h kakovosti izdelave posnetkov in poročila,
 • zagotoviti ogled objekta:
  • ko ni padavin,
  • ko je razlika med notranjo in zunanjo temperaturo vsaj 10 stopinj C, priporočljiva razlika v temperaturi pa je ranga 20 stopinj C,
  • v zgodnjem jutranjem času, ko stene stavbe še niso pregrete od sonca.

One thought on “Termografija stavb

 1. Pingback: Hidroizolacija balkonov in teras - Ytong prenova

Dodaj odgovor